Skip to content

Huisregels Westerpolikliniek

  • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt. 

  • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. 

  • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte, elders uit het pand of het buitenterrein (auto, fiets).
  • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
  • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw behandelaar zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. 

  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen. 

  • Bij verhindering word u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de 
gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. 

  • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat. 

  • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.