Skip to content

Praktijk Nolst Trenité

 


PRAKTIJKINFORMATIE

Sinds 2020 ben ik als psychotherapeut gevestigd op de Goudenregenstraat 58 in Den Haag. Ruim veertien jaar werkte ik in mijn vrijgevestigde praktijk in Amsterdam. Ik heb na het doctoraal Gezondheidszorgpsychologie een BIG-registratie als GZ-psycholoog en Psychotherapeut (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) gehaald.

Weliswaar ben ik de zestig jaar gepasseerd, maar ben relatief jong van lijf en geest gebleven, waardoor ik in staat ben een brede range aan cliënten te spreken. Vanwege bovengenoemde registraties kunnen verwijzers en cliënten behalve in de b-GGZ ook in de s-GGZ bij mij terecht.

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars voor het leveren van basis- en specialistische-GGZ, waardoor aanspraak op de vergoeding vanuit de zorgverzekering gegarandeerd is. Er is een door de overheid vastgesteld wettelijk eigen risico van 385 euro.

Ik draag er zorg voor dat cliënten na aanmelding binnen twee weken toegang krijgen en na het intakegesprek direct op een vervolgbehandeling kunnen rekenen.

Ik ben ervaren in hulpverlening bij stemmingsproblematiek, depressie- en angst-problematiek, spanningsklachten, stress, burn-out op werk of anderszins, verslaving, culturele psychotherapie, identiteitsproblemen en emotionele problemen die samenhangen met de ontwikkelingsfase en menselijke levensloop.  

 

REGISTRATIE

Het beroep van psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog is een beschermd beroep, met een registratie in het Beroepen Individuele Gezondheid (BIG) register.

Gezondheidszorgpsycholoog
BIG registratie nummer: 79914507425
BIG registratie nummer: 99914507416

Psychotherapeut
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) Het Kwaliteitsstatuut van Praktijk Nolst Trenité is goed gekeurd in februari 2021. 

 

KLACHTEN

Een cliënt kan zijn of haar klacht in eerste instantie met mij bespreken. Indien wij er gezamenlijk niet uitkomen heeft u de mogelijkheid  om u te wenden tot de klachtencommissie van de twee beroepsverenigingen waar ik lid van ben: NIP en NVP. 

 

ROUTEBESCHRIJVING

Westerpolikliniek
Goudenregenstraat 58
2565 EZ Den Haag 

De praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: halte Goudenregenstraat  / tram 3, 12 en bus 34.

 

VERWIJZING

Voor aanmelding heeft u een verwijzing  van u huisarts nodig. Hier vindt u een link naar de verwijsbrief voor uw huisarts: link naar verwijsbrief. 

 

WERKWIJZE

Na het kennismakingsgesprek bepalen wij gezamenlijk het voor ons liggende traject. Behalve in de basis-ggz, kunt u ook in de specialistische-ggz bij mij terecht. 

 

GEHEIMHOUDING VAN UW GEGEVENS

Ik ben gehouden aan mijn beroepsgeheim, hetgeen betekent dat uw psychische problemen en andere belangrijke gegevens binnenskamers blijven. Wel vindt er in het kader van intervisie geanonimiseerd overleg plaats met collega’s.    

 

UW DOSSIER

Ik leg verslag over het verloop van de gesprekstherapie. Op die manier ontstaat er een dossier. Ik ben verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, een geruime periode nadat de therapie is afgesloten.

 

KOSTEN

Ik heb contracten afgesloten met alle verzekeraars. Dit betekent dat uw behandeling bij mij altijd vergoed wordt. Wel hebt u een eigen risico: in 2021 is dat voor iedere verzekerde (minimaal) 385 euro per jaar. Er wordt gefactureerd bij uw verzekeraar na het einde van de therapie of na een behandeljaar. 

 

AANMELDEN

Het staat u vrij u aan te melden via email of telefoon (jaapnolst@live.nl, mobiel: 06-29600567).

Indien u zich op eigen initiatief aanmeldt, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

 

WACHTTIJD

De wachttijd voor behandeling in mijn praktijk kunt u vinden op:Vektis – business intelligence centrum voor de zorg

AGB code praktijk 94011219
AGB code hulpverlener 94059064
BIG Psychotherapeut 99914507416
BIG GZ-Psycholoog 79914507425
KvK 34351423
Lid NIP en NVP

Westerpolikliniek   Goudenregenstraat 58  |  2565 EN   |  Den Haag
website design door MIN-studio

Praktijk Nolst Trenité

 


PRAKTIJKINFORMATIE

Sinds 2020 ben ik als psychotherapeut gevestigd op de Goudenregenstraat 58 in Den Haag. Ruim veertien jaar werkte ik in mijn vrijgevestigde praktijk in Amsterdam. Ik heb na het doctoraal Gezondheidszorgpsychologie een BIG-registratie als GZ-psycholoog en Psychotherapeut (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) gehaald.

Weliswaar ben ik de zestig jaar gepasseerd, maar ben relatief jong van lijf en geest gebleven, waardoor ik in staat ben een brede range aan cliënten te spreken. Vanwege bovengenoemde registraties kunnen verwijzers en cliënten behalve in de b-GGZ ook in de s-GGZ bij mij terecht.

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars voor het leveren van basis- en specialistische-GGZ, waardoor aanspraak op de vergoeding vanuit de zorgverzekering gegarandeerd is. Er is een door de overheid vastgesteld wettelijk eigen risico van 385 euro.

Ik draag er zorg voor dat cliënten na aanmelding binnen twee weken toegang krijgen en na het intakegesprek direct op een vervolgbehandeling kunnen rekenen.

Ik ben ervaren in hulpverlening bij stemmingsproblematiek, depressie- en angst-problematiek, spanningsklachten, stress, burn-out op werk of anderszins, verslaving, culturele psychotherapie, identiteitsproblemen en emotionele problemen die samenhangen met de ontwikkelingsfase en menselijke levensloop.  

 

REGISTRATIE

Het beroep van psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog is een beschermd beroep, met een registratie in het Beroepen Individuele Gezondheid (BIG) register.

Gezondheidszorgpsycholoog
BIG registratie nummer: 79914507425
BIG registratie nummer: 99914507416

Psychotherapeut
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) Het Kwaliteitsstatuut van Praktijk Nolst Trenité is goed gekeurd in februari 2021. 

 

KLACHTEN

Een cliënt kan zijn of haar klacht in eerste instantie met mij bespreken. Indien wij er gezamenlijk niet uitkomen heeft u de mogelijkheid  om u te wenden tot de klachtencommissie van de twee beroepsverenigingen waar ik lid van ben: NIP en NVP. 

 

ROUTEBESCHRIJVING

Westerpolikliniek
Goudenregenstraat 58
2565 EZ Den Haag 

De praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: halte Goudenregenstraat  / tram 3, 12 en bus 34.

 

VERWIJZING

Voor aanmelding heeft u een verwijzing  van u huisarts nodig. Hier vindt u een link naar de verwijsbrief voor uw huisarts: link naar verwijsbrief. 

 

WERKWIJZE

Na het kennismakingsgesprek bepalen wij gezamenlijk het voor ons liggende traject. Behalve in de basis-ggz, kunt u ook in de specialistische-ggz bij mij terecht. 

 

GEHEIMHOUDING VAN UW GEGEVENS

Ik ben gehouden aan mijn beroepsgeheim, hetgeen betekent dat uw psychische problemen en andere belangrijke gegevens binnenskamers blijven. Wel vindt er in het kader van intervisie geanonimiseerd overleg plaats met collega’s.    

 

UW DOSSIER

Ik leg verslag over het verloop van de gesprekstherapie. Op die manier ontstaat er een dossier. Ik ben verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, een geruime periode nadat de therapie is afgesloten.

 

KOSTEN

Ik heb contracten afgesloten met alle verzekeraars. Dit betekent dat uw behandeling bij mij altijd vergoed wordt. Wel hebt u een eigen risico: in 2021 is dat voor iedere verzekerde (minimaal) 385 euro per jaar. Er wordt gefactureerd bij uw verzekeraar na het einde van de therapie of na een behandeljaar. 

 

AANMELDEN

Het staat u vrij u aan te melden via email of telefoon (jaapnolst@live.nl, mobiel: 06-29600567).

Indien u zich op eigen initiatief aanmeldt, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

 

WACHTTIJD

De wachttijd voor behandeling in mijn praktijk kunt u vinden op:Vektis – business intelligence centrum voor de zorg

AGB code praktijk 94011219
AGB code hulpverlener 94059064
BIG Psychotherapeut 99914507416
BIG GZ-Psycholoog 79914507425
KvK 34351423
Lid NIP en NVP

WESTERPOLIKLINIEK
GOUDENREGENSTRAAT 58
2565 EN  DEN HAAG
WEBSITE DESIGN DOOR MIN-STUDIO